Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 6Κ/2020 για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για τη Χίο, προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις (όλες οι θέσεις είναι με εντοπιότητα):

  • 5 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής (2 με το κριτήριο της πολυτεκνίας, 1 με το κριτήριο της τριτεκνίας, 1 για ΑΜΕΑ με ποσοστό 50% & άνω και 1 για ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% & άνω)
  • 1 θέση ΔΕ Βοηθού Νοσηλευτικής (Γενική θέση)
  • 1 θέση ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών
  • 2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών (Γενικές θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) μέσω ΑΣΕΠ. Δεν αποστέλλεται φυσικός φάκελος με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε αυτή τη φάση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

  • Για τις κατηγορίες Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα  Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Επίσης απαιτείται να δηλωθεί στην αίτηση Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας - Φορέας Δημοσίου - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ.

Για υποβολή αιτήσεων εκδηλώστε ενδιαφέρον στο info@chiosergasia.gr

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.