Έως τις 7 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για τις 1.040 θέσεις εργασίας στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΕΛΣΤΑΤ είναι έως και 8 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020.

Οι προσληφθέντες που θα απασχοληθούν στην ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Η ειδικότητα των ανωτέρω ιδιωτών συνεργατών, εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών (ΕΣΕ), είναι αυτή του ερευνητή, με ρόλο τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών.

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα αναμένεται να απασχοληθούν στην ΕΛΣΤΑΤ από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 έως και τις 30 Απριλίου 2020, δηλαδή το έργο στο οποίο θα συμβάλουν θα έχει μέγιστη διάρκεια έως 8 μήνες. 

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων για μία σειρά από έρευνες.

Ειδικότερα θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι το έργο των ανωτέρω ιδιωτών συνεργατών, εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, εστίασης και σίτισης του Γενικού νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσειο.

Θα προσληφθούν : 8 ΔΕ Φύλακες, 4 ΔΕ Μάγειρες και 6 ΥΕ Τραπεζοκόμοι, με διάρκεια σύμβασης εως 24 μήνες!

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82100 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Χριστάκη Αργυρώς ή κας Ματσάγκου Ελευθερίας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50108 και 22713 50254).

Το  ΝΠΔΔ Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ συνολικά 9 ατόμων, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. (στελέχωση των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 1. Πέντε (5) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
 2. Τριών (3) ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 3. Ενός(1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2019. Η θέση για τον ΤΕ Λογιστή είναι διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πρόσληψη 1116 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019).

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 110 θέσεις – Ακτινοφυσικοί, διαιτολόγοι, διοικητικοί οικονομικού/ λογιστικού, μηχανικοί, νοσηλευτικής, πληροφορικής, φαρμακοποιοί, χημείας, βιολογίας, ψυχολογίας κλπ.
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 458 θέσεις – Διατροφής-διαιτολογίας, διοίκησης μονάδων υγείας, διοικητικού-λογιστικού (σε περίπτωση έλλειψης αυτών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικητικού – λογιστικού), εργοθεραπείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας, λογιστικής, λογοθεραπείας, μαιευτικής, μηχανικών, νοσηλευτικής, πληροφορικής, ραδιολογίας – ακτινολογίας, φυσικοθεραπείας κλπ
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 381 θέσεις – αδελφών νοσοκόμων, βοηθών ακτινολογικών και ιατρικών εργαστηρίων, βοηθών νοσηλευτικής, βοηθών φαρμακείου, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, νοσηλευτικής, πληρωμάτων ασθενοφόρων, μηχανοτεχνικών, τεχνικού ειδικότητας κλιβανιστών, τεχνικού οδηγών, τεχνικού υδραυλικών, χειριστών ιατρικών συσκευών κλπ.
 • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 167 θέσεις – βοηθοί θαλάμου, μεταφορείς ασθενών, νοσοκόμοι, καθαριστές/στριες.

Από σήμερα, Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 το μεσημέρι αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 2.082 θέσεις εργασίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε όλη τη χώρα.

Για τη Χίο στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 94 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

 • Βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό (Υ.Ε.) 8 άτομα
 • Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας (Υ.Ε.) 24 άτομα.
 • Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών (Υ.Ε.) 15 άτομα
 • Βρεφονηπιοκόμοι (Τ.Ε.) 2 άτομα
 • Διοικητικού / Διοικητικού – Λογιστικού / Διοικητικού – Διοικητικών γραμματέων (Π.Ε.) 4 άτομα
 • Διοικητικού / Διοικητικού – Λογιστικού / Διοικητικού – Διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.) 10 άτομα
 • Ηλεκτροτεχνιτών (Δ.Ε.) 5 άτομα
 • Κοινωνικών λειτουργών (Π.Ε. / Τ.Ε.) 6 άτομα
 • Νοσηλευτών (Τ.Ε.) 4 άτομα
 • Νοσηλευτών (Δ.Ε.) 4 άτομα
 • Ξυλουργών (Δ.Ε.) 2 άτομα
 • Πληροφορικής (Τ.Ε.) 2 άτομα
 • Υδραυλικών (Δ.Ε.) 2 άτομα
 • Βοηθοί υδραυλικών (Δ.Ε.) 3 άτομα
 • Ψυκτικών (Δ.Ε.) 1 άτομο
 • Βοηθοί ψυκτικών (Δ.Ε.) 2 άτομα

Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.