Ο Δήμαρχος Χίου, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση των κάτωθι θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

1)Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με   αξιόλογη εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση (θέματα δημοσίων σχέσεων καθώς και θέματα που σχετίζονται με τα Μ.Μ.Ε, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Έως τις 7 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για τις 1.040 θέσεις εργασίας στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΕΛΣΤΑΤ είναι έως και 8 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020.

Οι προσληφθέντες που θα απασχοληθούν στην ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Η ειδικότητα των ανωτέρω ιδιωτών συνεργατών, εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών (ΕΣΕ), είναι αυτή του ερευνητή, με ρόλο τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών.

Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πρόσληψη 1116 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019).

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 110 θέσεις – Ακτινοφυσικοί, διαιτολόγοι, διοικητικοί οικονομικού/ λογιστικού, μηχανικοί, νοσηλευτικής, πληροφορικής, φαρμακοποιοί, χημείας, βιολογίας, ψυχολογίας κλπ.

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, εστίασης και σίτισης του Γενικού νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσειο.

Θα προσληφθούν : 8 ΔΕ Φύλακες, 4 ΔΕ Μάγειρες και 6 ΥΕ Τραπεζοκόμοι, με διάρκεια σύμβασης εως 24 μήνες!

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82100 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Χριστάκη Αργυρώς ή κας Ματσάγκου Ελευθερίας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50108 και 22713 50254).

Πρόσληψη 9 ατόμων,με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  στο Ν.Π.Δ.Χίου

Το  ΝΠΔΔ Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ συνολικά 9 ατόμων, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. (στελέχωση των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  1. Πέντε (5) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
  2. Τριών (3) ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. Ενός(1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2019. Η θέση για τον ΤΕ Λογιστή είναι διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.