Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πρόσληψη 1116 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019).

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 110 θέσεις – Ακτινοφυσικοί, διαιτολόγοι, διοικητικοί οικονομικού/ λογιστικού, μηχανικοί, νοσηλευτικής, πληροφορικής, φαρμακοποιοί, χημείας, βιολογίας, ψυχολογίας κλπ.
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 458 θέσεις – Διατροφής-διαιτολογίας, διοίκησης μονάδων υγείας, διοικητικού-λογιστικού (σε περίπτωση έλλειψης αυτών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικητικού – λογιστικού), εργοθεραπείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας, λογιστικής, λογοθεραπείας, μαιευτικής, μηχανικών, νοσηλευτικής, πληροφορικής, ραδιολογίας – ακτινολογίας, φυσικοθεραπείας κλπ
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 381 θέσεις – αδελφών νοσοκόμων, βοηθών ακτινολογικών και ιατρικών εργαστηρίων, βοηθών νοσηλευτικής, βοηθών φαρμακείου, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, νοσηλευτικής, πληρωμάτων ασθενοφόρων, μηχανοτεχνικών, τεχνικού ειδικότητας κλιβανιστών, τεχνικού οδηγών, τεχνικού υδραυλικών, χειριστών ιατρικών συσκευών κλπ.
 • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 167 θέσεις – βοηθοί θαλάμου, μεταφορείς ασθενών, νοσοκόμοι, καθαριστές/στριες.

Το  ΝΠΔΔ Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ συνολικά 9 ατόμων, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. (στελέχωση των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 1. Πέντε (5) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
 2. Τριών (3) ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 3. Ενός(1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2019. Η θέση για τον ΤΕ Λογιστή είναι διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.:5836/343/17-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Από σήμερα, Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 το μεσημέρι αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 2.082 θέσεις εργασίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε όλη τη χώρα.

Για τη Χίο στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 94 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

 • Βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό (Υ.Ε.) 8 άτομα
 • Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας (Υ.Ε.) 24 άτομα.
 • Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών (Υ.Ε.) 15 άτομα
 • Βρεφονηπιοκόμοι (Τ.Ε.) 2 άτομα
 • Διοικητικού / Διοικητικού – Λογιστικού / Διοικητικού – Διοικητικών γραμματέων (Π.Ε.) 4 άτομα
 • Διοικητικού / Διοικητικού – Λογιστικού / Διοικητικού – Διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.) 10 άτομα
 • Ηλεκτροτεχνιτών (Δ.Ε.) 5 άτομα
 • Κοινωνικών λειτουργών (Π.Ε. / Τ.Ε.) 6 άτομα
 • Νοσηλευτών (Τ.Ε.) 4 άτομα
 • Νοσηλευτών (Δ.Ε.) 4 άτομα
 • Ξυλουργών (Δ.Ε.) 2 άτομα
 • Πληροφορικής (Τ.Ε.) 2 άτομα
 • Υδραυλικών (Δ.Ε.) 2 άτομα
 • Βοηθοί υδραυλικών (Δ.Ε.) 3 άτομα
 • Ψυκτικών (Δ.Ε.) 1 άτομο
 • Βοηθοί ψυκτικών (Δ.Ε.) 2 άτομα

Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας οκτώ μηνών.

Προκήρυξη 10Κ/2018 για πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στο Νομό Χίου οι θέσεις αφορούν :

 • 1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Ψαρά).
 • 1 θέση ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Εργων Υποδομής (Ψαρά).
 • 1 θέση ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού (Οινούσσες).
 • 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής (Οινούσσες).
 • 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Οινούσσες).

Για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού Μηχανικών ζητείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Για όλες τις παραπάνω θέσεις, πλην της θέσης ΠΕ Πληροφορικής, ζητείται ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν η Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στο κριτήριο της εντοπιότητας, προηγούνται οι κάτοικοι Ψαρών και Οινουσσών.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.