Για το νέο σχολικό έτος 2021-22 στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες :

  • Μαγειρικής Τέχνης.
  • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών.
  • Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών.
  • Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
  • Κομμωτικής Τέχνης

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 έως 2006.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, από εδώ.

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 04-08-2021 έως και 15-09-2021.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Τίτλος Σπουδών: Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής .
  2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, επισυνάπτουν απαραίτητα μαζί με τον τίτλο σπουδών και νόμιμη μετάφραση, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.
  3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ και στα τηλ. 2271029531 & 2271043260

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.