Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πρόσληψη 1116 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (2Κ/2019).

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 110 θέσεις – Ακτινοφυσικοί, διαιτολόγοι, διοικητικοί οικονομικού/ λογιστικού, μηχανικοί, νοσηλευτικής, πληροφορικής, φαρμακοποιοί, χημείας, βιολογίας, ψυχολογίας κλπ.
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 458 θέσεις – Διατροφής-διαιτολογίας, διοίκησης μονάδων υγείας, διοικητικού-λογιστικού (σε περίπτωση έλλειψης αυτών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικητικού – λογιστικού), εργοθεραπείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας, λογιστικής, λογοθεραπείας, μαιευτικής, μηχανικών, νοσηλευτικής, πληροφορικής, ραδιολογίας – ακτινολογίας, φυσικοθεραπείας κλπ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 381 θέσεις – αδελφών νοσοκόμων, βοηθών ακτινολογικών και ιατρικών εργαστηρίων, βοηθών νοσηλευτικής, βοηθών φαρμακείου, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, νοσηλευτικής, πληρωμάτων ασθενοφόρων, μηχανοτεχνικών, τεχνικού ειδικότητας κλιβανιστών, τεχνικού οδηγών, τεχνικού υδραυλικών, χειριστών ιατρικών συσκευών κλπ.
  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 167 θέσεις – βοηθοί θαλάμου, μεταφορείς ασθενών, νοσοκόμοι, καθαριστές/στριες.

Στη Χίο υπάρχουν 10 θέσεις, με εντοπιότητα, πιο συγκεκριμένα :

Κωδικός θέσης

Κλάδος - ειδικότητα

Αποδεκτοί τίτλοι

Πρόσθετα προσόντα

Συνολικές θέσεις

589

ΠΕ Ψυχολογίας

111

001,009

1

673

ΤΕ Λογιστικής

202,204

001

1

699

ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων

207

001,011

1

705

ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

208

001,012,039

1

796

ΤΕ νοσηλευτικής

213

001,005,006

1

817

ΤΕ Πληροφορικής

205,214

 

1

849

ΤΕ Ραδιολογίας / Ακτινολογίας

215

001,018

1

1023

ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτικής

306

022

1

1075 (Πυργί)

ΔΕ Πληρωμάτων - ασθενοφόρων

Κύριος 307

Α’ Επικ 308

Β’ Επικ 309

Γ’ Επικ 310

023,024

024

024

024,025

1

1264

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού μεταφορέων ασθενών

 

401,402,403,404

1

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Δεν αποστέλλεται Φάκελος Δικαιολογητικών μαζί με την Αίτηση!

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική). Το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.