Το  ΝΠΔΔ Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ συνολικά 9 ατόμων, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. (στελέχωση των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  1. Πέντε (5) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
  2. Τριών (3) ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. Ενός(1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-07-2019. Η θέση για τον ΤΕ Λογιστή είναι διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4/2018 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου Μιχάλων 7, Τ.Κ.: 82132 Χίος,  απευθυνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν κας Δέσποινας Μαμούνα Τηλ. επικοινωνίας: 22710 21057(εσωτ. 1).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4/2018, τη διαδικασία υποβολής Αίτησης  και το έντυπο Αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.