Προκήρυξη 10Κ/2018 για πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στο Νομό Χίου οι θέσεις αφορούν :

  • 1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Ψαρά).
  • 1 θέση ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Εργων Υποδομής (Ψαρά).
  • 1 θέση ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού (Οινούσσες).
  • 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής (Οινούσσες).
  • 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Οινούσσες).

Για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού Μηχανικών ζητείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Για όλες τις παραπάνω θέσεις, πλην της θέσης ΠΕ Πληροφορικής, ζητείται ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν η Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στο κριτήριο της εντοπιότητας, προηγούνται οι κάτοικοι Ψαρών και Οινουσσών.

Γενικότερα στη προκήρυξη, υπάρχουν :

  • 74 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητες: ΠE Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠE Διοικητικού Λογιστικού, ΠE Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠE ΜηχανικώνΧωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠE Νομικών, ΠE Οικονομικού - Λογιστικού, ΠE Πληροφορικής, ΠE Πολιτικός Μηχανικός, ΠE Πολιτικού Μηχανικού, ΠE Χημικού κλπ.
  • 33 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητες: ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού), ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕ Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων / Τεχνολόγων Τροφίμων κλπ.
  • 11 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητες: ΔΕ Τηλεφωνητών και ΔΕ Τηλεφωνητών (ΑΜΕΑ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Στο Chiosergasia αναλαμβάνουμε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και την προετοιμασία/ αποστολή του πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών, όπως ορίζει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.