Εκδόθηκε η 2Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18.3.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Από τις θέσεις αυτές, οι 30 είναι γενικές θέσεις, 6 θέσεις θα καλυφθούν από πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων, 4 θέσεις θα καλυφθούν από τρίτεκνους και τέκνα τρίτεκνων, 4 θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστά αναπηρίας 50% και άνω και τέλος 2 ακόμα θέσεις θα καλυφθούν από άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Κύριος τίτλος σπουδών για τους υποψηφίους είναι το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κύριος και α΄ επικ.).

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αποτελούν :

  1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει).
  2. Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, υπουργική απόφαση Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015, ΦΕΚ 1486/16.7.2015/τ.Β΄ και υπουργική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Δείτε τη προκήρυξη εδώ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.